John Ivar Finstad

  • Født: 1. september 1923
  • Død: 2. april 2020

Til minne om far

Bisettelse i Steinkjer kapell onsdag 8. april kl 10.00 for nærmeste familie. Seremonien kan følges direkte her ved å gå inn på Galleri/video. Like kjært som blomster er en gave til Venneforeninga ved Beitstad Bofellesskap, kto nr 4202.34.24716
Steinkjer kapell
Byrået dekker primært kommunene Steinkjer, Inderøy, Verdal og Levanger, men yter også bistand i våre nabokommuner ved behov.
«Hos oss skal du kunne forvente litt ekstra»
Kontakt begravelsesbyrået
Lie Begravelsesbyrå

74 16 44 00
Gå til hjemmesiden

Om begravelsen til John Ivar Finstad 

Tid og sted for seremonien 08-04-2020 10:00 Steinkjer kapell


Adresse til bisettelsen

Steinkjer kapell, Ogndalsvegen 31, 7713, Steinkjer