John Ivar Finstad

  • Født: 1. september 1923
  • Død: 2. april 2020

Til minne om far

Bisettelse i Steinkjer kapell onsdag 8. april kl 10.00 for nærmeste familie. Seremonien kan følges direkte her ved å gå inn på Galleri/video. Like kjært som blomster er en gave til Venneforeninga ved Beitstad Bofellesskap, kto nr 4202.34.24716

Til minne om far

Bisettelse i Steinkjer kapell onsdag 8. april kl 10.00 for nærmeste familie. Seremonien kan følges direkte her ved å gå inn på Galleri/video. Like kjært som blomster er en gave til Venneforeninga ved Beitstad Bofellesskap, kto nr 4202.34.24716

Bestill blomster