Olav Fornes

  • Født: 14. oktober 1942
  • Død: 22. september 2020

Vår kjære gode tullekopp


Bilder, Video og lydfiler

Hvis du har noe du ønsker å dele med andre på denne minnesiden, eller om du av andre anledninger ønsker å komme i kontakt med den som er ansvarlig for denne minnesiden, kontakter du: