John Harald Abrahamsen

  • 08.05.1944 - 02.01.2022

Lettelse på COVID-tiltak!

Regjeringen har åpnet for at flere kan komme i begravelser. Ønsker du å delta i John Harald sin seremoni, er du hjertelig velkommen.

Bestill blomster

En lokal blomsterbutikk vil ta hånd om bestillingen og sørge for levering.

Blomster for levering til seremonien
Dette er dessverre ikke tilgjengelig da
tidsfristen for levering av blomster er utgått.
Blomster for levering til hjemmet
Dette er dessverre ikke tilgjengelig
etter ønske fra familien